اخبار

بازدید کارشناس گروه علوم دامی مرکز اصلاح نژاد کشور و مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از دامداری شرکت کرانه نیلگون افق

واحد دامداری مذکور به منظور تولید و تکثیر گوسفند ماکویی احداث گردیده و در سال ۱۳۹۸ با خرید ۴۱۰ راس میش و ۱۶ راس قوچ

ادامه مطلب »