معرفی ظرفیت‌های استانی

مشخصات فردی(الزامی)
لطفا تا حد امکان اطلاعات درخواست شده داخل پرانتز را ذکر فرمایید
چاه آب نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟

برق کشاورزی دارد یا خیر؟

حداکثر اندازه فایل‌ها : 32 MB.