برگزاری برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی چغندرقند در مزرعه کرانه (پلدشت)

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت، برنامه روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی چغندرقند در دشت یارآغلی شهرستان پلدشت برگزار شد. این برنامه با دعوت مدیریت ترویج شهرستان پلدشت و مدیریت هماهنگی ترویج استان آذربایجان غربی و با همکاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند در روز ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ در مزرعه چغندرقند شرکت کرانه نیلگون افق برگزار شد.
در ابتدای این همایش، شرکت کنندگان از مزرعه چغندرقند بازدید نمودند و آخرین یافته‌های تحقیقاتی در ارتباط با انتخاب رقم مناسب، مدیریت علف‌های هرز، کنترل آفات و بیماری‌ها، آبیاری و تغذیه چغندرقند، توسط آقای دکتر یوسف آبادی پژوهشگر مروج ارشد چغندرقند برای چغندرکاران منطقه تشریح و ارائه گردید. همچنین مشکلات حاضرین در ارتباط با زراعت چغندرقند مطرح شد و بعد از بحث و تبادل نظر پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم به آن ها ارائه گردید.