◄اجرای موفق طرح آزمایشی تولید سیب زمینی بهاره و مقایسه ارقام در مزرعه کرانه در شهرستان پلدشت

اجرای موفق طرح آزمایشی تولید سیب زمینی بهاره و مقایسه ارقام در مزرعه کرانه نیلگون افق واقع در شهرستان پلدشت
به گزارش روابط عمومی شرکت کرانه نیلگون افق، دستیابی به عملکرد حدود ۴۰ تن در هکتار در طرح آزمایشی و مقایسه ارقام سیب زمینی در چهار رقم (کلمبا ، کارلیا ، رانومی و آگریا) انجام شد. موسی سوری ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های مشاور طرح آقای دکتر حسن آبادی و تیم اجرایی و فنی مزرعه کرانه در به ثمر رساندن طرح‌های نوآورانه گفت: این طرح در سطح ۱۱ هکتار در مقایسه با کشت سیب زمینی خوراکی که در سایر نقاط کشور در دوره های حداقل ۱۵۰ روزه انجام می پذیرد در ۱۰۰ روز به نتیجه مطلوب رسید و در این مدل کاری امکان کشت محصولات تابستانه پس از برداشت سیب زمینی بهاره و افزایش درآمد کشاورزان در اقلیم مشابه وجود دارد.