◄برگزاری کاروان ترویجیِ الگوی کشت محصولات زراعی، همزمان با سراسر کشور در مزرعه کرانه (پلدشت)

برگزاری کلاس ترویجی (در مزرعه کرانه) با محوریت کاهش مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری جهت پایداری کشت در کشور و تشکر عوامل اجرایی از وضعیت مطلوب مزرعه کرانه و وضعیت سبز اولیه.

هدف از برگزاری این کاروان ترویجی، تشویق و ترغیب کشاورزان به مشارکت و همراهی در اجرای الگوی کشت محصولات زراعی، مسئله‌یابی و پاسخ به پرسش فنی کشاورزان و ارائه راهکارها و معرفی دانش و فناوری‌های جدید است.
افزایش عملکرد در واحد سطح، ارتقای بهره‌وری آب، جایگزینی کشت محصولات استراتژیک و نوین، بیمه، مدیریت ریسک و تاب‌آوری، جهش تولید در دیم‌زارها و انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه از رویکردهای چهارمین کاروان ترویج الگوی کشت محصولات زراعی ویژه کشت بهاره به شمار می‌روند.
این کاروان ترویجی با حضور محققان، کارشناسان، مروجان، خبرگان کشاورزی و راهبران ملی برنامه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، هرمزگان، تهران و همدان برگزار می‌شود.