◄اصول و نکات ایمنی استفاده از سموم در کشاورزی

اصول و نکات ایمنی استفاده از سموم در کشاورزی

آفات، بیماری‌ها و علف‌های‌هرز از جمله مهمترین موانع در مسیر تولید محصولات کشاورزی هستند که هر ساله خساراتی را به محصولات کشاورزی و دسترنج کشاورزان زحمتکش وارد کرده و علاوه بر تحمیل هزینه سنگین و لطمه به اقتصاد کشاورزی، در حالتهای طغیانی نیز باعث خسارات سنگین و غیرقابل جبران می‌شوند، بنابراین مدیریت اصولی عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی از جمله مهمترین مانع‌زدایی‌ها در روند تولید محصولات کشاورزی محسوب شده و ضرورت و اهمیت این مقوله بیش از پیش نمایان می‌شود.
امروزه تعدد سموم سنتزی و خیلِ عظیمِ فروشگاه‌های عرضه سموم شیمیایی کشاورزی باعث شده است برخی از کشاورزان نسبت به تهیه این ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها در سطح مزارع، باغات و انبارها و… بصورت خودسرانه و بدون مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و متخصصان گیاهپزشکی اقدام کنند که باتوجه به سنتزی بودن این سموم و کاربرد مواد شیمیایی گوناگون و بعضاً بسیار خطرناک در ساختار آنها، ادامه این روند و نادیده گرفتن اصول و نکات ایمنی، علاوه بر ایجاد پدیده مقاومت در عوامل خسارتزای زنده، شاهد بروز عوارض و تبعات خطرناک و غیرقابل جبران بر روی سلامت کشاورز، مصرف‌کنندگان، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و کیفیت محصولات کشاورزی خواهیم بود که از آن جمله می‌توان به انواع سرطان، بیماری‌های پوستی، گوارشی، عصبی، تغییر pH آب، مرگ آبزیان، آلودگی خاک و … اشاره کرد.
بنابراین رعایت اصول و نکات ایمنی کاربرد سموم شیمیایی کشاورزی از جانب کشاورزان می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت و کاهش تبعات منفی این ترکیبات داشته باشد. همانطور که امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های اساسی جوامع بشری است، اطمینان از سلامت مواد غذایی نیز حق طبیعی مصر ف‌کننده و نظارت بر تولید و عرضه محصولات کشاورزی کیفی و سالم نیز رسالت بدیهی و اولیه سازمان جهاد کشاروزی است. هرچند کنترل عوامل خسارتزا با استفاده از آفت‌کش‌ها در بخش کشاورزي سودمند و ضروري است، اما استفاده غیرکارشناسی و بیش از اندازه از سموم شیمیایی، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک را به محصولاتی خطرناک تبدیل خواهد نمود و بي‌توجهي و افراط در مصرف آفت‌کش‌های سنتزی، منجر به خسارات روزافزون خاک، منابع غذایی گیاهی، منابع دامی، منابع آبی و نیز ايجاد بيماري و مرگ انسان‌ها می‌شود. برای بالا بردن کارآیی عملیات سمپاشی، باید عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی را به خوبی شناخت و متناسب با اهداف، سم، فرمولاسیون، دز مصرفی، سمپاش، نازل، فشار سمپاش و… را با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و متخصصان گیاه‌پزشکی مراکز جهاد کشاورزی انتخاب نمود و در کنار رعایت اصول و نکات ایمنی کاربرد سموم شیمیایی کشاورزی، علاوه بر پیشگیری از اتلاف سم، افزایش ارتقاء راندمان عملیات سمپاشی و کاهش تعداد دفعات سمپاشی، به سمت ارتقاء سلامت کشاورز، سلامت محصولات کشاورزی، سلامت مصرف کنندگان و سلامت محیط‌زیست گامی مؤثر برداشت.