◄اولین زایش میش‌های طرح الحاق ژن

اولین زایش میش‌های طرح الحاق ژن

اولین زایش میشهای طرح الحاق ژن دامداری کرانه دوقلو به دنیا آمد. امید است که این آغاز کار با سرانجامی نیک ادامه یابد و در آینده ای نه چندان دور شرکت کرانه نیلگون افق به عنوان برترین اصلاح کننده دام و اصیل ترین گوسفند نژاد ماکویی را داشته باشد.