آماده سازی بستر بذر برای کشت گندم، کلزا و یونجه

آماده سازی بستر بذر و زمین ( شهریور 98)، جهت کشت ارقام زیر متناسبت با اقلیم منطقه ( آذربایجان غربی – شهرستان پلدشت )

کاشت گندم 189 هکتار ارقام سازگار با اقلیم منطقه

کاشت کلزا 252 هکتار از ارقام وارداتی

کاشت یونجه 12 هکتار از ارقام وارداتی

فهرست