◄آماده سازی بستر برای کشت گندم، کلزا و یونجه

آماده سازی بستر برای کشت گندم، کلزا و یونجه

آماده سازی بستر بذر و زمین ( شهریور ۹۸)، جهت کشت ارقام زیر متناسبت با اقلیم منطقه ( آذربایجان غربی – شهرستان پلدشت )

کاشت گندم ۱۸۹ هکتار ارقام سازگار با اقلیم منطقه

کاشت کلزا ۲۵۲ هکتار از ارقام وارداتی

 

کاشت یونجه ۱۲ هکتار از ارقام وارداتی