◄احداث باغ مادری پژوهشی میوه های معتدله

احداث باغ مادری پژوهشی میوه های معتدله

احداث باغ مادری پژوهشی میوه های معتدله

با هدف افزایش بهره‌وری و تولید پایدار و تولید نهال اصلاح‌شده تفاهم‌نامه همکاری‌های پژوهشی فیمابین با مؤسسه تحقیقاتی علوم باغبانی ( پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری ) منعقد گردید. در اجرای این تفاهم‌نامه آخرین نتایج و دستاوردهای محققین پژوهکشده با همکاری کارشناسان شرکت در مزرعه کرانه ( آذربایجان غربی شهرستان پلدشت) مورد ارزیابی قرار گرفته و برای توسعه باغبانی کشور انعقاد شد.

لیست پروژه‌های تفاهم شده جهت اجرا طی سالهای ۱۴۰۴-۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

 

  1. تولید انبوه پایه‌های رویشی هسته‌دارها از طریق کشت بافت ، جی ان، جی اف، گزیلا ۵ و ۶ و رقم ۲۹C
  2. تولید انبوه پایه‌های گلابی از طریق کشت بافت
  3. مشارکت در ارزیابی و تجاری‌سازی ژنوتیپ‌های امید بخش زردآلو ( ۳۵ ژنوتیپ و رقم تجاری)
  4. مشارکت در ارزیابی و تجاری‌سازی ارقام تجاری و امید بخش گیلاس ( ۱۶ ژنوتیپ و رقم)
  5. مشارکت در ارزیابی ارقام جدید گلابی و متحمل به بیماری آتشک  ( ۱۳ رقم تجاری و امید بخش)

کلیات این پروژه ، در مزرعه شرکت کرانه نیلگون افق واقع در شهرستان پلدشتِ آذربایجان غربی اجرا و عملیات اجرایی این تفاهم‌نامه‌ها از تیر ماه سالجاری شروع شده است.