پرورش ماهی در قفس (Cage Culture)

پرورش در قفس یکی از روش‌های متداول در پرورش ماهی می‌باشد که در سنوات اخیر با توجه به مزایای خاص خود موردتوجه اکثر کشورهای دنیا واقع گردیده ، در این روش از قفس‌هایی با اشکال و جنس‌های مختلف بنا به شرایط محیطی و منطقه‌ای و گونه‌های مدنظر مورداستفاده واقع می‌شود در دنیا سالیانه بیش از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تن انواع مختلف ماهیان دریایی تولید می‌گردد که میزان قابل‌توجهی از آن از طریق قفس‌های دریایی تولید می‌شود. در ایران مطالعات امکان‌سنجی و پتانسیل‌یابی پرورش ماهی در قفس در سال ۱۳۸۰ توسط شرکت خارجی رفا نروژ در استان‌های جنوبی کشور و در آب‌های خلیج همیشه ‌فارس و دریای عمان صورت پذیرفت. طبق مطالعات انجام پذیرفته ،کل پتانسیل و امکان تولید از این طریق بیش از ۱۰۰/۰۰۰ تن بوده که سهم استان هرمزگان ۹۰/۰۰۰ تن بوده که با توجه به شرایط محیطی و منطقه‌ای سهم شهرستان قشم حدود ۵۰/۰۰۰ تن بوده (بیش از نیمی از پتانسیل کل استان).

تصاویر قفس
تصاویر ماهی سی باس آسیایی
فهرست