در حال بارگزاری...

پروژه تولید بذر سیب زمینی

نمایش پروژه

پروژه تولید بذر سیب زمینی

شرکت کرانه نیلگون افق در سال زراعی 94-93 در منطقه سمیرم اصفهان در سطح 166 هکتار اقدام به کشت بذر کلاس E در ارقام مختلف نمود و حدود 3000 تن بذر عاری از ویروس گواهی شده تولید نمود. در سال زراعی 95-94 عملیات تولید بذر ادامه یافت و دو منطقه دزک در استان چهار محال بختیاری(کلاس E و (A و پلدشت (کلاس (A در استان آذربایجان غربی در سطح 200 هکتار کشت گردید. امید در سال آتی زراعی کلاس بذری B نیز کشت شود. ارقام مورد کشت آگریا: دیر رس بوده و محبوب ترین رقم در ایران می باشد که رنگ گوشت زرد دارد و تناژ متوسطی دارد. بورن: میان رس بوده رنگ گوشت نسبتاً زرد دارد و به صورت تازه خوری مصرف می شود. سانته: نیمه دیر رس بوده و رنگ گوشت زرد روشن داشته و تناژ قابل قبولی دارد. جهت استفاده به صورت تازه خوری و چیپس مناسب است. ساتینا: نیمه دیر رس بوده و گوشت زرد دارد و به صورت تازه خوری مصرف می شود. ساوالان: نیمه زود رس بوده و رنگ گوشت زرد دارد و به مناسب برای مصرف به صورت چیپس می باشد. بانبا: رقم جدیدی بوده و تقریباً جایگزین مناسبی برای مارفونا و سانته می باشد و دارای تناژ بالا و رنگ گوشت زردی می باشد. آریندا: نیمه زود رس بوده و رنگ گوشت نسبتاً زرد دارد و به صورت تازه خوری مصرف می شود. میلوا: نیمه زود رس بوده و رنگ گوشت زرد دارد و به صورت تازه خوری مصرف می شود.

پروژه تولید بذر سیب زمینی

تصاویر پروژه