در حال بارگزاری...

آریندا

نمایش محصولات

آریندا

این رقم نیمه زودرس و برای تولیدات خارج از فصل جهت مصارف تازه خوری توصیه می شود.

ماده خشک غده های آن پائین و خاصیت انبارمانی زیادی ندارد.

شکل غده ­ها کشیده و دوره خواب کوتاهی دارد .

غده های آن درشت و رنگ گوشت آن زرد روشن  است.

آریندا