در حال بارگزاری...

بانبا

نمایش محصولات

بانبا

این رقم نیمه زودرس و برای کشت بهاره و تولیدات خارج از فصل جهت مصارف تازه خوری توصیه می شود. ماده خشک غده های آن متوسط و شکل غده ­های آن تخم مرغی و کشیده است. عملکرد این رقم بسیار زیاد و غده های آن درشت و رنگ گوشت آن زرد روشن است.

بانبا

تصاویر محصول