در حال بارگزاری...

برداشت کلزا

  • برداشت کلزا

    ۱۳ / تير / ۱۳۹۶

  • برداشت بیش از 500 تن کلزا از مزرعه کرانه واقع در شهرستان پلدشت آذربایجان غربی، کلزای برداشت شده به تعاونی روستایی فروخته شد.