در حال بارگزاری...

تولید گندم و جو در سال زراعی 95-94

  • تولید گندم و جو در سال زراعی 95-94

    ۱۳ / تير / ۱۳۹۶

  • شرکت کرانه نیلگون افق در سال زراعی 95-94 اقدام به کشت 450 هکتار گندم و 320 هکتار جو در اراضی شرکت واقع در استان آذربایجان غربی شهرستان پلدشت نمود که به ترتیب  1600 تن گندم  و 1000 تن جو تولید شد. میانگین عملکرد شرکت در تولید گندم و جو از میانگین کشوری بالاتر بوده و امید است در سال زراعی آتی عملکرد تولید گندم را افزایش داده تا بتوانیم سهمی هر چند کوچک در خودکفایی کشور در تولید گندم داشته باشیم.